What's in a name?


What's in a name?

Soms zie je de meest bijzondere, verbazingwekkende, exotische, wonderlijke beschamende en andersoortige namen voorbij komen, die mensen door overerving als familienaam hebben meegekregen.

Laatst kwam ik de naam Mercuk iks tegen. In eerste instantie trok deze nog niet zo mijn aandacht. Later wel. Ik ging er bij eerste lezing namelijk van uit dat het een persoon van Turkse oorsprong betrof. Dat bleek niet het geval te zijn. Begrijpelijkerwijs was toen mijn aandacht wel gekieteld. Wie heet er nu Mercuk iks?!

Geen verbindingsstreepje of hoofdletter op het tweede gedeelte van de achternaam. Ik had de naam nog nooit eerder gehoord of gezien. Onwillekeurig verwachtte je daar wel een voornaam bij als Mustafa of Kemal, maar zoals gezegd: zijn stamvader had niets van doen met Anatolië, noch met het voormalige Perzische rijk.

Mijn verbazing steeg allengs toen uit het begeleidend schrijven bleek dat het over een buitengewoon bijzonder persoon ging. Hij was namelijk zó fit van lijf en leden dat hij zich op louter spierkracht sneller wist voort te bewegen dan de gemiddelde mens op een opgevoerde brommer. Als daarvan de tank leeg zou zijn zou meneer Mercuk iks doodgemoedereerd verder gaan met zijn gejakker. Bij hem was dan de pijp nog lang niet leeg. Hij draaide zijn hand er niet voor om, om meer dan 200 kilometer af te leggen voordat hij een douche opzocht.

Ook leerde ik uit het stukje journalistiek dat het een persoon betrof uit een nabij gelegen land. Een buurland zelfs, waar ze hun landgenoot rondsjouwden op een denkbeeldig schild. En terecht. Bovendien beschikte de protagonist over een doodgewone voornaam. Geen Mustafa, Kemal of Adem dus, maar gewoon Eddy.

Toch blijft die achternaam intrigeren. Waarom doet zo iemand daar niet een keer wat aan? Kijk, het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als je je naam in het gemeentelijk bevolkingsregister 'even' laat fatsoeneren.

In bijvoorbeeld: 'Merckx'! Ach ja, what's in a name?