PenlightPenlightOnlangs kwam ik er bij toeval achter dat een bepaald type batterij 'de penlight' (of is het het penlight?) treffende gelijkenissen of toch tenminste parallellen vertoont met het steeds weer opduikend terrorisme uit naam van de Islam.

De kort geleden gepleegde moorden op het redactiekantoor van Charlie Hebdo in Parijs hadden alles te maken met de moord op mensen die stonden voor de vrijheid van meningsuiting. In de demonstratie, die volgde, tegen dit barbaarse geweld droegen mensen, behalve spandoeken, ook potloden en pennen mee. Het potlood of de pen die verlichting zou moeten brengen in het bestaan van mensen. In het geval van Charlie Hebdo was dit verlichting in de vorm van satire en dus humor. In een samenleving waarin men zichzelf, elkaar en elkaars waarden op de hak kan nemen, wordt vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de maatschappij als geheel. Als dit niet zou gebeuren zouden we nog steeds leven als bijvoorbeeld 2000 jaar geleden. Voorwaarde is echter dat men elkaar volledig respecteert. Voor moord is nooit respect op te brengen.

Wat waren nu die gelijkenissen en parallellen met die batterij? Welnu ten eerste natuurlijk de pen die de bijbel, de koran en een eindeloze reeks andere geschriften heeft opgeleverd die een morele dan wel intellectuele dan wel emotionele waarde vertegenwoordigen die de meeste mensen zeer na aan het hart ligt. In veel gevallen brengt het verlichting, in de zin van verduidelijking, of misschien zelfs troost, dan wel vermaak. In elk geval werpt het een licht op een bepaald aspect of onderwerp. Daarmee is 'pen licht' verklaard.

Het woord batterij staat voor mij ook voor een 'verzameling' . Dat zou een verzameling mensen kunnen zijn, voor mijn part de wereldbevolking. Een batterij staat tevens voor een verzameling spanning. In technische zin gaat het om elektrische spanning, maar dat is met weinig moeite te extrapoleren naar de spanning in de wereld tussen bevolkingsgroepen.

Je vraagt je af waarom deze spanningen tussen mensen er altijd zijn geweest. Je kunt je ook de vraag stellen hoe de huidige problemen met terrorisme die aan Islam gerelateerd worden, ons zo in de greep houden. Om een poging te doen daar een antwoord op te geven, moet ik toch weer even terug naar mijn penlight batterij. Het toeval wil namelijk dat de codenaam van dit batterij type luidt: 'AAA' batterij.

Het treffende van dit toeval is, dat het mijn overtuiging is dat de kern van het probleem (het genoemde terrorisme) gelegen is in drie aspecten: armoede, analfabetisme en angst. Alle drie de zaken komen echter niet voor bij de mensen die initiators zijn van terrorisme. De aanstichters en leiders in de wereld van het terrorisme zijn doorgaans zeer rijk, zeer goed opgeleid en zij verspreiden angst in plaats van er onder te lijden. Degene die de daden uitvoeren zijn in meerderheid arm, slecht of niet opgeleid en bang. Uiteraard zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen, maar iedereen kan zien dat van de 1,7 miljard Moslims op de wereld er ongelooflijk veel zijn die hun geloof in meerdere of mindere mate in armoede moeten belijden. Velen van hen zijn tevreden met hun welvaartsniveau en hebben vaak niet de mogelijkheid om via opleiding hogerop te komen. Als er angst door onderdrukking of oorlog bij komt kijken, is er natuurlijk geen sprake meer van het in rust beoefenen van je geloof. Ziedaar: het vluchtelingenprobleem.

Als je dan ook nog eens jong, gemakkelijk te beïnvloeden en arm bent dan is het voorstelbaar dat je je aansluit bij een militante groep die onder valse voorwendselen dood en verderf zaait. Vanuit een uitzichtloos bestaan zijn ze dan opeens 'iemand'. Een dappere strijder die voor 'het goede doel' anderen om het leven brengt die niet in hun God geloven. Hoe zit het dan met de angst van een dergelijk strijder? De angst is uitgeschakeld door de aangeleerde overtuiging dat ze met iets goeds bezig zijn. Maar al te vaak is de angst bovendien onderdrukt door drugs. Een zaak, een opdracht die gelegitimeerd wordt door de Koran, volgens de leiders door wie ze geronseld en opgeleid werden.

Hoe nu het terrorisme aangepakt? Daarvoor is de uitvinding van een 'GGG' batterij nodig. Eentje met genoeg welvaart, genoeg opleiding en geen angst. Een batterij die gezonde spanning levert.

Met andere woorden: het zal nog even duren voordat die het licht ziet...